luotettava_RosebusOy

Rosebus Oy

lähde: www.rosebus.fi

Visio

Visiomme on olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luotettava ja varma toimija ja näin myös halutuin kumppani. Kumppanuus on luottamista. Olemme aina sanansa mittainen yhteistyökumppani.

Toiminnan laadun varmistamiseksi olemme sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:

  • Kestävä yhteistyö syntyy lupausten pitämisestä ja palvelujen tinkimättömästä laatuvaatimuksesta.
  • Luomme asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme pitkäaikaiset, vastuulliset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.
  • Ehdoton rehellisyys asiakkaitamme, henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneita kohtaan.
  • Asiakaspalaute ja sen oikean käsittelyn toimintaprosessit ovat perusta palvelujemme kehittämiselle.
  • Uskomme ahkeruuteen sekä yrittäjämäiseen asenteeseen ja sitä kautta järjestelmälliseen eri toiminta-alueiden kehittämiseen, tämä viime kädessä asiakkaan eduksi.

 

Laatu

Laadun vaatimukset tulevat asiakkailta sekä yrityksen oman henkilökunnan sisältä.

Laatu on palvelun kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset.

Laatu on koko kehitysketjun tulosta, käytännössä luottamus omaan työhön linja-autokuljetuksissa: asiakaspalvelu,  asiakasyhteydet, kuljetusten suunnittelu, koulutukset, asiakas ja henkilöstöpalaute, kyky reagoida asioihin riittävän aikaisin, myynti/markkinointi, jälkimarkkinointi sekä näkemys käytännön tiedon ja taidon toteuttamiseen.

 

Palaute

Otamme palautteen vastaan kiittäen, avoimesti ja käsittelemme sen systemaattisesti.

Mikäli palaute johtaa muutokseen, palveluissa toiminnassamme tai prosesseissamme kerromme siitä palautteen antajille.

Tj. Mika Rosendal 
mika.rosendal{-at-}rosebus.fi 
Puh. 0440 848 660