Ympäristövastuus

Kuljetusalan ympäristöhaasteet ovat kovat!

 

Ympäristövastuu

Rosebus Oy tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa näin lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa pyrkien aina ylittämään mm.  voimassa olevat kalustojen päästö vaatimukset ja säännökset.

Kuljetuskaluston hankinnoissa päästö- ja ympäristöhaasteet ovat yksi haasteellisimmista tehtävistä. Vähäiset päästöt maksavat kuljetusyrityksille todella paljon. 

Vastuullinen palvelujen tilaaja ?


BistroBussi ja ympäristövastuu

Bistrobussiin on asennettu tehokkaat ja nykyaikaiset pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, nämä tekee auton päästöistä erittäin alhaiset.
Järjetelmä on tehokas keino vähentää raskaankaluston päästöt hyvinkin alhaisiksi. Tämä ympäristöpanos ei ole yritykselle ilmainen. Järjestelmä voi maksaa pienen henkilöauton hinnan.

Bistrobussin pakokaasujärjestelmästä on kansallinen hyväksyntä sekä dokumentit » BAUMOT
System  

Yrityksen muu säännöllinen kuljetuskalusto
Tällä hetkellä Rosebus Oy käyttää säännöllisessä liikennöinnissä (koulukuljetukset) linja-autokalustoa joka on päästöiltään ja tekniikaltaan kaikista vähäpäästöisin: Euro VI / 6. K-arvo 0,05.

(AdBlue tekniikka, Stop and go, SCR-järjestelmä. SCR-järjestelmä, puhdistaa typenoksidit lähes nollatasolle).