PALVELUSOPIMUS


Lähtökohtanamme on se,  että asiakas saa sen palvelun mitä hän sillä hetkellä tarvitsee, ei yhtään ylimääräistä mikä ei edistäisi asiakkaan tarpeita.

Palvelusopimuksen hinta on usein matalampi kustannuksiin verrattuna kuin ilman sopimusta vuositasolla kertyviin kustannuksiin.

Sopimuksessa yleensä sovitaan vai ne tarpeet mitkä ovat asiakkaalle olennaisia.

Asiakas kertoo palvelutarpeensa ja missä laajudessa. Toteutamme pienetkin tarpeet.

Palvelusopimus voi olla pienimuotoinen, jossa sovitaan minimitarve asiakkaan toiminnan turvaamiseen ja riittävän turvallisuuden säilyttämiseen.

Esim. huoltosopimus koneelle tai laitteelle, joka vaatii liikaa omia huolto- ja henkilöstöresursseja.
PALVELUSOPIMUKSELLA SAAVUTETAAN:

 • Säästöjä vuositasolla kun tiedetään ennakkoon sovitut kustannukset 
 • Koneiden- ja laitteiden käyttöluotettavuus kasvaa (vähemmän yllättäviä seisonta- ja käyttökatkoja).
 • Turvallisuuden ja työsuojelun parantuminen (teemme myös lakisääteisiä riskienkartoituksia).
 • Yksinkertaisuus palvelutarpeeseen vastaamiseen, sopimuksella asiakas ulkoistaa ongelmien ratkaisutarpeet.
 • Huoltamattoman, loppuun ajetun laitteen, koneen tai koneenosan korjaukset ovat yleensä kalliita.
 • Tarvittaessa laaditaan riskienarvioinnista lakisääteiset riskienarviointi-dokumentit(sis.hintaan). 
 • Koneiden huollon yhteydessä tarkistetaan silmämääräisesti turvalaitteiden kunto.
 • Palvelusopimuksen mukana tulee riskienarviointipaketti joka vuosi. 
 • Täytetään lakisääteinen, koko sopimusjakson kestävä suunnitelmallinen huolto- ja korjaustoiminta, mikä takaa myös tarvittavan riskienhallinnan sekä dokumentoinnin.
 • Palvelutoiminta suunnitellaan tehtäväksi aina asiakkaan näkökulmasta (aika/ajoitus)
 • Oikein ja asiantuntemuksella tehty työ tukee kaikkia em. asioita.


Palvelusopimus peruskouluille: 

Yrityksellä on vankka kokemus perusopetustilojen (teknisen työn tiloissa, konesaleissa ja tulityötiloissa) koneiden ja laitteiden käytöstä, huollosta ja korjauksista.


Onko koulun riskienarviointi ajantasalla?

Tarjoamme peruskouluille riskien hallintaa, arviointia ja suunnittelua. 
Yksilöllisiä ratkaisuja voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Turvallisuuden varmistamiseksi oppilaitoksen tulee lain mukaan mm:
arvioida tilojen, työvälineiden ja käytettävien aineiden työturvallisuus, arvioida säännöllisesti joka koneen kohdalla työn vaarat noudattaen valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

YHTEISTYÖSSÄ
RB Company Services
© 
Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, oppilaiden riskienarviointi, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi Turvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa  Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä  käsityön käsityön turvallisuus. Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuus