RISKIEN ARVIOINTIA

Tarjoamme kouluille riskien arviointia ja suunnittelua.
 (teknisen työn tiloissa, konesaleissa ja tulityötiloissa)  

Teettämällä riskien arvioinnin kolmannella osapuolella saadaan koululle arvokasta uusinta lainsäädännöllistä tietoa sekä mahdollisia lisätaitoja työturvallisuus asioihin.

Riskien arvioinnista asiakas saa yksityiskohtaisen dokumentoitavan asiakirjan, tällä saadaan lain ja säännösten vaatimat seurannan ja riskienhallinnan käytännöt toteutettua.

Riskien arviot rakenne noudattaa Sosiaali- ja Terveysministeriön julkaisemaa Riskien arviointi työpaikalla - työkirjaa.
(Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus)
  


TARJOUS:  Riskien arviointi  139€
(+alv.)  Kysy lisää yhteydenottolomakkeella
Hintaan sisältyy: 
Riskienarviointi dokumentti + tarvittaessa valmiiksi täytetty toimenpidelomake.
Alkuvalmistelut n.1h, varsinainen arviointiaika n. 1h, dokumentointi n.1h
(sähköpostiin saat tarkennetun sisällön arvioinnista. Riskien arviointi 2 )Työsuojelu ja työturvallisuus

Muuttuvat työturvallisuuden säädösviidakko on monelle oppilaitokselle vaikea ja osin tuntematonkin asia. 
Oppilaitoksilta (rehtorit ja TN-opettajat) edellytetään työturvallisuuden- ja työsuojelun lakivelvoitteiden täyttämistä mm. säännöllisillä riskien arvioinneilla.  
Ymmärämme hyvin opetusalan toiminnat ja ympäristöt. Näin teemme hyvillä valmisteluilla riskien arvioinnista mahdollisimman tehokkaita, yksinkertaisia ja sujuvia tapahtumia. (konesalit, tulityötilat ja yleisesti teknisen työn tilat) 

Työturvallisuusmääräykset

Eri normien mukaiset  turvallisuusasiakirjat tulee laatia  ja  päivittää säännöllisesti

"Koulujen teknisen työn turvallisuuden ja työsuojelun suunnittelun perustana on oltava kattava, riittävän järjestelmällinen ja todennettavissa oleva (kouluilla) tulee olla hallussaan ko. selvitys ja arviointi vaarojen selvitys- ja arviointiprosessi" 
(valtion työturvallisuuskeskus)
.

Silmämääräiseen tarkasteluun ja haastatteluihin perustuvat koneiden kunnon ja turvallisuuden tarkastaminen ei ole riittävää täyttääkseen työturvallisuuslainsäädännön edellyttämän konekohtaisen riskien arvioinnin 
(käräjäoikeus).

Aluehallintovirasto/AVI,  työsuojelun vastuualue


Aluehallintoviraston linjauksen mukaan useilla kouluilla on nykyisten muuttuneiden vaatimusten perusteella koneiden hätä-seis-painikkeita jotka mahdollistavat työturvallisuusriskin, vaarana on että määrätyn malliset hätäkytkimet eivät varmasti toimisi esteettömästi hätätilanteessa.  

Tarvittaessa toteamme nopeasti nämä koneiden em. hätäpysäytyslaitteet ja yhteistyössä koulun kanssa laadimme AVI:n ohjeistaman suunnitelman siitä, millä aikataululla katkaisijat vaihdetaan. Huomioimme että koulun varsinainen tn-toiminta ei keskeytyisi.


Tarvittaessa riskien arvioinnin sisältö riippuu valitusta arviointivaihtoehdosta, vaihtoehtoja on kolme (3) erisisältöistä pakettia. 

RISKIEN ARVIOINTI 1 (päivitys)

Päivitetään aiemmin tehty riskien arviointi. Todetaan aiemmat ja muuttuneet asiat uusin dokumentein.
(meidän toteuttamat riskien arvioinnit)

RISKIEN ARVIOINTI 2
Fysikaaliset- kemialliset- biologiset- ergonomiset- ja henkiset vaaratekijät n. 62 kohtainen
Tarvittaessa esitäytetty kohdekohtainen toimenpidelomake kuuluu arviointiin.

RISKIEN ARVIOINTI 3
Perusteellinen ja laaja riskien kartoitus/suunnittelu, isossa konekannassa jopa 211 kohtainen jokaisen eri koneen ja laitteen riskien arvio ja selvitys.

Suosituksena: Eniten koneita ja laitteita käyttävä teknisen työn opettaja tai kalustonhoitaja olisi mukana riskienarvioinnissa. 
(koululle toimitetaan sähköisesti näistä kaikista arkistoitavaksi lakisääteinen riskienarviointiasiakirja) 

VALITSE TURVALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI → RB Company Services    
Riskien arviointi Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, oppilaiden riskienarviointi, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi Turvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa  Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä  käsityön käsityön turvallisuus.  Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuus Rehtorit rehtorien vastuut laki rehtorien vastuusta, Teknisen työn tilat teknisen työn koneet ja laitteet Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, oppilaiden riskienarviointi, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi Turvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa  Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä  käsityön käsityön turvallisuus.  Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuus Rehtorit rehtorien vastuut laki rehtorien vastuusta, Teknisen työn tilat teknisen työn koneet ja laitteet. turvallisuus peruskoulussa, koulun koneet vastuu teknisen työn opettaja rehtorin vastuut
YHTEISTYÖLLÄ


VARMISTETAAN
LAKIVELVOITTEET
KERRALLA KUNTOONHINNAT:

Peruskoulut:
 konesalit,tulityötilat,teknisen työn tilat
(hinnat sisältävät alv.)
  • Riskien arviointi ja suunnittelu kts.*
    RISKIEN ARVIO 1  98€   (päivitys)
    RISKIEN ARVIO 2  190€
    RISKIEN ARVIO 3  260€
  • Normaali  laskutustyö 48 - 61€ / h
  • Matkakulut  0.70€ / km
  • Muut työt sopimuksen mukaan
Kysy selkeää ja edullista tarjousta :

»  PYYDÄ TARJOUS  «

Email. myynti@rbservices.fi

Puh. 0440 848 660


 
Copy right  RB Services   
©  
All rights reserved